Test z Excela

Test: Excel

Podaj imię i nazwisko
Użytkownik do komórki C3 wpisał formułę =(B3-B3*D1)*D3. Następnie skopiował tę formułę do komórki C6. Jaką wartość otrzymał w komórce C6?
W komentarzu napisz co można w tej formule poprawić.

ex1

Jaka jest wartość w komórce A5 jeżeli wpisano tam funkcję: =SUMA(A1;A4)?
ex2
Poprawnym adresem komórki w arkuszu kalkulacyjnym jest:
Jaki znak rozpoczyna każdą formułę:
Tekst w komórce można ustawić:
Która z podanych formuł sumowania bloku komórek od A1 do B10 jest poprawna?
Co oznacza zapis =[wynagrodzenie]Arkusz1!$h$12 ?
Formuła i funkcja oznaczają tą samą rzecz?
Tabele przestawne pomagają przy:
Co trzeba wpisać do formatowania niestandardowego aby liczbę 4500 zaprezentować w postaci 4 500 kg – chodzi tu o dopisanie przyrostka kg i zastosowania separatora tysięcznego.
Do czego służy Malarz formatów?
Poniżej masz przedstawioną formułę. Jaki wynik pojawi się po jej zatwierdzeniu:
ex3
Ochrona skoroszytu jest odpowiedzialna za
ex4
Co zrobić, aby na wydruku powtarzał się wiersz nagłówkowy tabeli?
Załóżmy, że masz listę z imionami. Teraz Twoje zadanie polega na policzeniu ile razy na liście pojawia się imię Anna. Którą funkcję do tego użyjesz?
Wyliczenia w poniższej tabelce zostały zrobione za pomocą pewnego narzędzia. Jakie to narzędzie ?
ex5
Funkcja sprawdza czy ktoś pracował powyżej 8h. Jaki wynik zwróci następująca funkcja ?