GP4

“Wprowadź z nami transformację cyfrową przedsiębiorstwa już teraz”

Model GP4

Nasza usługa polega na odtworzeniu informacji na temat linii produkcyjnych (zarówno istniejących, jak i planowanych), czy obszaru fabryki, w rzeczywistości wirtualnej. Opracowana w ten sposób symulacja może być następnie wykorzystywana do testowania różnych możliwości poprawy danego układu maszyn i ludzi, znacząco przy tym ograniczając koszty jakie powstają zawsze podczas prób dostosowania tego typu kwestii.

Natychmiastowe

efekty w 3D

Użytkownik GP4 może w prosty sposób wykazać, w jaki sposób modyfikacje procesów produkcyjnych przekładają się na wzrost wydajności. Jest to proces, który trudno jest zaobserwować w realu, jako że od momentu zgłoszenia zmian do momentu realizacji często upływa dłuższy czas, a pozytywne skutki są obserwowane przede wszystkim przez osoby bezpośrednio zaangażowane w procesy.

Wielorakie zastosowanie:

GP4 może być wykorzystywany w całym szeregu obszarów:

Doskonalenie istniejących oraz projektowanych linii produkcyjnych poprzez:

→ identyfikację ukrytego marnotrawstwa, jak np. długich ścieżek chodzenia etc.,
→ testowanie różnych ustawień elementów linii,
→ testowanie efektywności linii przy różnej liczebności pracowników,
→ testowanie planowanej efektywności rozwiązań automatycznych,
→ Poprawę bezpieczeństwa i ergonomii pracy, poprzez weryfikację stopnia uciążliwości pracy.

Jako Grupa Sohbi dysponujemy ponad 100-letnim doświadczeniem w projektowaniu i doskonaleniu linii produkcyjnych. W dążeniu do ciągłego doskonalenia, pod koniec roku 2022 polski oddział – Sohbi Craft Poland Sp. z o. o. – postanowił zakupić licencję oprogramowania GP4D.

Poniżej mamy pokazany projekt oprzyrządowania w 3D, który posłuży nam do tworzenia projektu produkcji.

KONCEPCJA

 

 

SYMULACJA

Powyżej mamy pokazaną symulacje z udziałem maszyny na produkcji


Praktyka wielu firm polega na wstępnym zaprojektowaniu ustawienia linii w postaci rysunków 2D a następnie na żmudnym dostosowywaniu linii w realu do założeń, celów procesowych. Obchodzimy ten aspekt dzięki stosowaniu symulacji, stanowiących model GP4 istniejących lub planowanych procesów produkcyjnych.

GP4 umożliwia zbudowanie linii produkcyjnej w rzeczywistości wirtualnej oraz pełne zsynchronizowanie procesów występujących w ramach takiej linii, w sposób praktycznie bez-kosztowy

Praktyka wielu firm polega na wstępnym zaprojektowaniu ustawienia linii w postaci rysunków 2D a następnie na żmudnym dostosowywaniu linii w realu do założeń, celów procesowych. Obchodzimy ten aspekt dzięki stosowaniu symulacji, stanowiących model GP4 istniejących lub planowanych procesów produkcyjnych.

 

Symulacja wykonana przy pomocy GP4 umożliwia spojrzenie na proces świeżym okiem, również przez osoby nie zaangażowane bezpośrednio w produkcję. Elementy procesów produkcyjnych można bardzo łatwo modyfikować – np. przestawiając je w symulacji, a efekty takich prób mogą być natychmiast weryfikowane.

GP4 ponadto oblicza na bieżąco wskaźnik „postawy” Operatora, a więc ergonomię pracy. Przy założeniu, że organizacje stosują ciągłe doskonalenie, taka weryfikacja linii produkcyjnych staje się cennym narzędziem poprawy warunków i wydajności pracy.

Nasze Usługi:

Poziomy usługi Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu GP4 opracowanie planu doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji 3D doradztwo w zakresie dostępnych technologii nadzór zdalny – telekonferencje etc. wsparcie przy opracowaniu dokumentacji weryfikacja projektów klienta nadzór na miejscu projektowane wyposażenia wytworzenie/
modyfikacja wyposażenia
opracowanie dokumentacji systemowej (instrukcje pracy etc.) certyfikacja CE (urządzenia, ciągi maszynowe) 
Poziom O. Prezentacja możliwości X
Poziom I. Identyfikacja miejsc wymagających doskonalenia / szkolenia X X X
Poziom II. Współpraca przy wdrożeniu X X X X X X
Poziom III. Pełne wdrożenie X X X X X X X X X X X
Tabela z poziomami do zakupu

Nasze usługi
Poziom O. Prezentacja możliwości
Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu GP4
Poziom I. Identyfikacja miejsc wymagających doskonalenia / szkolenia
Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu GP4
Opracowanie planu doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji 3D
Doradztwo w zakresie dostępnych technologii
Poziom II. Współpraca przy wdrożeniu
Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu GP4
Opracowanie planu doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji 3D
Doradztwo w zakresie dostępnych technologii
Nadzór zdalny – telekonferencje etc.
Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji
Weryfikacja projektów klienta
Poziom III. Pełne wdrożenie
Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu GP4
Opracowanie planu doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji 3D
Doradztwo w zakresie dostępnych technologii
Nadzór zdalny – telekonferencje etc.
Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji
Weryfikacja projektów klienta
Nadzór na miejscu
Zaprojektowane wyposażenia
Wytworzenie / modyfikacja wyposażenia
Opracowanie dokumentacji systemowej (instrukcje pracy etc.)
Certyfikacja CE (urządzenia, ciągi maszynowe)

Istnieje możliwość przejścia na wyższy poziom w każdym momencie realizacji usługi.

Poziom 0.

1. Prezentacja na miejscu u klienta lub zdalnie

1 dzień roboczy

 • prezentacja możliwości doskonalenia produkcji przy wykorzystaniu symulacji – case studies.

Poziom I.

2. Wizytacja fabryki klienta

1-2 dni robocze

Omówienie potrzeb klienta w zakresie doskonalenia

 • zebranie danych wymaganych do opracowania symulacji ->
  planu doskonalenia
 • układ maszyn i operatorów
 • wykorzystywane oprzyrządowanie
 • dane historyczne dotyczące czasów cyklu procesów

3. Realizacja symulacji wstępnej (plan doskonalenia)

1-2 dni robocze

 • odtworzenie faktycznych warunków realizacji procesów produkcyjnych w rzeczywistości wirtualnej
 • w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – zaprojektowanie modeli 3D wyposażenia stosowanego przez klienta
 • identyfikacja MUDA
  • wąskie gardła
  • jawne i ukryte formy marnotrawstwa

Poziom II.

4. Opracowanie wstępnego planu doskonalenia

1-2 dni robocze

 • zespół doświadczonych praktyków produkcji/lean/BHP zweryfikuje symulację pod kątem możliwego doskonalenia
 • odzwierciedlenie potencjalnych zmian w symulacji
 • automatyczny pomiar cykli po wprowadzeniu zmian

5. Omówienie symulacji i założeń planu doskonalenia z klientem

1 dzień roboczy

 • kalkulacje oszczędności

6. Opracowanie celów procesów klienta na podstawie wniosków z symulacji

zależnie od skali przedsięwzięcia

7. Szczegółowe konsultacje z zespołem klienta

8. Opracowanie szczegółowej symulacji w oparciu o sugestie klienta.

Poziom III.

W oparciu o ustalenia indywidualnie zależnie od skali przedsięwzięcia

Wypróbuj nas!: POZIOM 0 usługi wykonywany jest nieodpłatnie.
Samemu zdecydujesz o kontynuacji współpracy w oparciu o spodziewane korzyści.

Subscription-based improvement management

Na życzenie klienta obejmujemy przedsiębiorstwo “nadzorem Lean”.


Jest to bardzo opłacalna forma współpracy, dzięki której klienci mogą doświadczyć, a następnie efektywnie wdrożyć w przedsiębiorstwie kulturę Lean.

W ramach 3, 6 lub 12-miesięcznej subskrypcji oferujemy wsparcie zarządzania doskonaleniem w Twoim przedsiębiorstwie, w tym:

• Audyt dojrzałości Kaizen/Lean przedsiębiorstwa
• Przeprowadzanie symulacji w GP4 istniejących linii
• Przegląd Lean/5S/usprawnień: okresowo lub w razie potrzeby

• Szkolenia (Lean, ISO, audyty wewnętrzne)
• Weryfikacja pomysłów na usprawnienia
• Wsparcie w projektowaniu nowych linii

Korzyści:

WYDAJNOŚĆ

OPTYMALIZACJA

BEZPIECZEŃSTWO

Korzystając z usługi subskrypcji uzyskujesz w sposób praktycznie natychmiastowy:

 • nadzór linii produkcyjnych przez doświadczonych leanowców, szkoleniowców, projektantów etc.,
 • dostęp do profesjonalnych symulacji linii produkcyjnych, wykonywanych w GP4,
 • odwzorowanie w 3D różnych form wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo – w tym starszych modeli robotów etc.,
 • możliwość weryfikacji pomysłów dotyczących doskonalenia praktycznie od ręki.Ponadto, nie inwestujesz w kosztowne oprogramowanie służące do symulacji linii produkcyjnych, ani nie musisz szkolić specjalistów w tym zakresie.

Wychodzimy z założenia, że stosowanie Lean jest możliwe tylko w firmach, w których zakorzeniła się kultura Lean/ciągłego doskonalenia.

Budowanie kultury Lean – kształtowanie odpowiednich postaw wśród pracowników – jest stałym elementem naszej usługi, realizowanym na każdym etapie współpracy

Współpracując z nami zyskujesz dużo więcej, niż tylko garstkę usprawnień na produkcji: wkraczasz na ścieżkę prawdziwej transformacji biznesowej przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej oferty.